Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodája

Az óvoda címe: 7030 Paks, Munkácsy Mihály utca 2.
Telefonszám: 0675/830-162
Tagóvoda vezető: Bachmanné Németh Tünde

A legtöbb, mit gyermekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.
(Goethe)

 

Malom-hegyen a Gárdonyi kilátó szomszédságában, Dunára néző panoráma fogadja óvodánkban a gyermekeket.

A 3000 m2-es teljesen felújított udvarunk számtalan felfedezni valót, kincset rejt óvodásaink számára minden évszakban. Szinteltolásos udvarrészünk kiváló lehetőséget nyújt a gyermeki felfedezésre, rácsodálkozásra, megtapasztalásra, sokoldalú mozgásfejlesztésre, illetve a tudatosan felépített pedagógiai munka megvalósításra.

Családias hangulatú óvodánk három vegyes életkorú gyermek csoportban biztosítja a gyermekek harmonikus fejlődését, tartalmas, élményekben gazdag mindennapjait. Egyik csoportunkban német nemzetiségi nevelés keretében játékos formában ismerkedhetnek a német nemzetiség kultúrájával, nyelvével, hagyományaival.

A világos, tágas, esztétikus, a gyermekek igényeinek megfelelően berendezett csoportszobákhoz saját öltözők, korszerű mosdók, ill. udvari fedett teraszok tartoznak. Így időjárástól függetlenül tudjuk a szabad levegőn való tartózkodást, mozgást biztosítani.

Óvodánk kiemelt programja: „mozgásfejlesztéssel az egészséges életmódért”. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására, fejlesztésére, a gyermekek testi-lelki szükségleteinek és mozgásigények kielégítésére. Derűs, oldott légkör megteremtésével változatos módszereket alkalmazunk a gyermekek anyanyelvi, zenei és vizuális képességeinek fejlesztéséhez. Tornaszobánk jól felszerelt mozgásos eszközökkel rendelkezik, melyet folyamatosan bővítünk.

Óvodánkban – egyedül a városban - alkalmazzuk a „Mozgáskotta módszert”, mely játékos formában, mozgás közben komplexen fejleszti a gyermekek testi,- értelmi,- és szociális képességeit. Mi a Munkácsy utcai Óvoda dolgozói arra törekszünk, hogy a gyermekek személyiségében rejlő képességeket kibontakoztassuk s minden gyermek az egyéni sajátosságaihoz mérten a legeredményesebben fejlődjön. Valljuk, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermekek számára a világ megismerésének forrása és színtere, egészséges fejlődésének alapja. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szülők és az óvoda kapcsolatának ápolására, erősítésére.

Hagyományaink: „zsíros kenyér-parti, szüreti hét, Márton-nap, advent, farsang, télkergetés, húsvét, anyák napja, „5 próba apával az egészségért”, gyermek hét, búcsúzó a nagyoktól, csoportok partija, szülői barkács délutánok, felnőttek dramatizálása, bábozása gyerekeknek.

 Fontosnak tartjuk az óvodai ünnepek, hagyományok, jeles napok megőrzését, ápolását és a nemzeti ünnepről való közös megemlékezést.

Választható programok: néptánc, református-, katolikus hittan.

 

Paksi Napsugár Óvoda