Vörösmarty utcai Székhelyóvoda

Óvodánkért, Gyermekeinkért Alapítvány

Székhelye: 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.

Az alapítvány célja, fő tevékenysége:

  • A Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyóvodájába járó 3-7 éves korú gyermekek testi és értelmi fejlődéséhez, az alapellátáson túl szükséges tárgyi eszközök biztosítása.
  • Kirándulások, pedagógus továbbképzések szervezése és az ehhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése.
  • A gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükséges eszközök, játékok, könyvek biztosítása.
  • Játszóházi foglalkozások szervezése és az ahhoz szükséges eszközök, anyagok biztosítása.

Adószáma: 18856150-1-17
Bankszámlaszáma: 10404326-49535149-52491018