Bemutatkozás

Rólunk

A Paksi Napsugár Óvoda 1 székhely óvodával és 3 tagintézménnyel, összesen 12 csoporttal összevont vezetéssel működik. Intézményünkben biztonságos, esztétikus környezetben, élményekben gazdag óvodai élet zajlik. Tagóvodáinkban színes egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyermekeket nevelünk, akik jól érzik magukat kis közösségükben. Szakmai munkánk biztosítéka a gyermekszerető, jól képzett, elfogadó óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák munkája.

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud,
játékot zenét örömet
Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá!
Az a szellemi táplálék válik javára amit kíván!

(Kodály Zoltán)

Óvodánk pedagógiai programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a hatályos köznevelési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  A Vörösmarty és a Munkácsy utcai Tagóvodában német nemzetiségi nevelés keretében ismerkednek a gyermekek a német nyelv alapjaival, hagyományaival.

A családokkal nyitott, együttműködő kapcsolatot ápolunk a gyermekek fejlődése érdekében. A gyermekek beiratkozása az intézménybe a nevelési év során folyamatos.

Legfontosabb számunkra a gyermek, és feléjük ezeket az értékeket közvetítjük:

  • Szeretet és összetartozás. Elfogadás és tisztelet, egymásra figyelés.
  • Gyermekek közötti kapcsolatok ápolása, erősítése.
  • Egészséges életmód. Anyanyelvi kultúra.
  • Tudás. Viselkedés kultúra. Önfegyelem és felelősségtudat.
  • Esztétikai érzék.
  • Természetvédelem-környezettudatosság.
  • Városunk kulturális értékei. Hagyományok.