Dunakömlődi Tagóvoda

Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája

Óvodánk a Pakstól 5 km-re fekvő Dunakömlőd központjában található, Pakshoz tartozó település 1300 lakossal.

Jelenleg két csoportban folyik a nevelőmunka. A népi hagyományok ápolása különösen fontos számunkra, hiszen a településen élők is ebben a szemléletben élnek. Programunkba a népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Kölcsönösségen, pozitív megerősítéseken alapuló bizalmi légkör kialakítására törekszünk, amit a nyitottság, tolerancia, elkötelezett konstruktív feszültségkezelés jellemez.

Kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. Ismeretei bővülésével később érti meg, dolgozza fel azt, amit kapott és közben van hova visszakapcsolni azokat. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésekre késztetik. Fontos a pedagógus tudatos értékközvetítő szerepe, tevékenysége, amit a gyermekek folyamatos és differenciált visszajelzéseire is alapozunk. Egy családias légkörű, harmonikus, rugalmas életrend alkalmas arra, hogy a hagyomány-őrzést az óvodai nevelés keretein belül folytassa.

Küldetésünk fontos eleme az „ünnepelni tudás” képességének alakítása, néphagyomány – ápolás, a természet és társak szeretetére nevelés. A gyermekek örömmel vegyenek részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, számukra az ünnepnap a várva-várt nap. A jeles napokhoz kapcsolódó közös élmények mély érzelmi nyomot hagynak. Átélik az ünnepnapok „másságát”, a belsőséges összetartozás élményét. Ezek az élmények hatnak a családok szemléletmódjára, az óvoda megteremti a családokkal való együttműködés sajátos formáit. Az óvodai nevelésünkben a néphagyományőrzés folyamatosságát a mindennapok hagyományőrző tevékenységei és a jeles napok tevékenységei adják.

További információk

Hagyományos óvodai ünnepeink, programjaink:
 • Szüreti felvonulás a faluban
 • Szent Mihály napi vásár
 • Október 23.
 • Márton – napi lámpás felvonulás
 • Mikulás, adventi készülődés
 • Farsangi bál a Faluházban
 • Kiszebáb égetés – télkergetés
 • Március 15-i megemlékezés
 • Húsvéti tavaszvárás, tojásfestés
 • Anyák napja
 • Madarak és fák napja
 • Gyermeknapi sport és játék délelőtt
 • Évzáró – nagyok búcsúztatása 
Nagycsoportosoknak felkínált programok
 • Képtári foglalkozás
 • Uszodai foglalkozás
 • Színházlátogatás
Egyéb fakultatív programok:
 • Ovi-foci
 • Néptánc
 • Dunakömlődi Faluházzal közös szervezésben barkácsdélután (kézműves foglalkozás)

Képek a mindennapokból

2019/2020-as életképek

2020/2021-es életképek